Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Apoteke Pharmacia Zenica (dalje u tekstu: Apoteka) primjenjuje se od 25. maja 2020. godine.

Apoteke Pharmacia s Vašim će ličnim podacima postupati u skladu sa Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka, te nacionalnim propisima kojima se reguliše zaštita osobnih podataka, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke Apoteka prikuplja, na koji način se isti obrađuju te u koje se svrhe upotrebljavaju, kao i prava povezana s osobnim podacima. Za obradu podataka odgovorana je: Apoteke Pharmacia Zenica.

Ako se Apoteka koristi uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi osobnih podataka po nalogu, te smo i u tom slučaju odgovorni za zaštitu istih.

2. Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo

Apoteka obrađuje i upotrebljava sljedeće lične podatke:
– Ime i prezime
– Adresa
– Broj telefona/mobitela

U sklopu poslovnog odnosa, a koji se isključivo odnosi na narudžbu putem web stranice: www.pharmacia.ba obavezni ste na raspolaganje staviti lične podatke. U protivnom nećemo biti u mogućnosti realizovati Vašu narudžbu i poslati je na Vašu adresu.

3. Zaštita podataka pojedinca

Na stranici web shopa www.pharmacia.ba prikupljamo informacije koje identifikuju posjetioca (korisnika/kupca) web shop-a koji vrši određenu aktivnost na navedenoj web stranici, naručivanje proizvoda, ispunjavanje anketa, slanje komentara i sl. Prilikom obavljanja navedenih radnji posjetilac ima obavezu deponovanja svoji ličnih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa i dr). Deponovanje navedenih podataka je odluka posjetilaca i ukoliko posjetilac ne deponuje tražene podatke za navedene servise neće biti u mogućnosti da ih koristi.

4. Upotreba podataka posjetilaca

Web shop www.pharmacia.ba neće prodavati, iznajmljivati, dijeliti ili otkrivati deponovane privatne podatke posjetilaca trećim stranama osim u slučaju primljenog sudskog naloga u slučaju istrage eventualnih protivzakonitih aktivnosti.  Jedini izuzetak u ovom pravilu je korišćenje podataka potrebnih za organizaciju slanja i isporuke kupljenih proizvoda, kada će dio podataka podjeliti sa ovlaštenim preduzećem koje se bavi dostavom pošiljaka na predviđene adrese.

5. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke čuvamo samo onoliko vremena koliko je potrebno da izvršimo kupovinu odnostno dostavu proizvoda koje ste naručili putem našeg web shopa.

6. Linkovi i veze na druge web stranice

Web shop www.pharmacia.ba  može sadržati linkove na druge web stranice od interesa. Ako posjetilac odluči iskoristiti taj link i napusti www.pharmacia.ba  te pređe na drugu web stranicu, Web shop www.pharmacia.ba  ne može biti odgovoran za zaštitu privatnosti posjetiočevih podataka na toj web stranici.

7. Kontakt odgovornih za obradu podataka

Kao što smo već ranije napisali, za obradu podataka odgovorna je Apoteka Pharmacia Zenica i iste možete kontaktirati putem sljedećih podataka:

Apoteke Pharmacia Zenica
Sarajevska 51
72000
Zenica
tel:
 032/407-226
e-mail: info@pharmacia.ba